Koz bon koze !

Koz bon koze !

Koz bon koze ! « Nepli gagn drwa dir nanye aster !  » Se enn fraz ki bann defanser statu quo kontan dir. Zot osi denons enn sipoze « diktatir

Read more
Shopping cart
Il n'y a pas d'articles dans le panier !
Continuer les achats
0